test


kostasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Google


Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος για επενδύσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο
τομέα του Τουρισμού. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.